top of page

אודות.

יורם בן יהודית ויואל ביאלר נולד
ב 22.3.48- בתל-אביב.
למד בבית הספר העממי “יהודה הלוי"
והיה חבר בתנועת “השומר הצעיר".
עם סיום לימודיו התיכוניים ב"תיכון חדש"
הצטרף לגרעין נח"ל שנועד להשלמת קיבוץ
יודפת.
לאחר תקופת הכשרה מוקדמת ביודפת
התגייס עם הגרעין, בינואר 1967 , לבסיס
טירונים ואחר-כך יצא להכשרה באשדות-
יעקב. את שירותו הצבאי המשיך בגדוד 50
של נח"ל מוצנח.
לאחר שירות בבקעה, הועבר בשלהי
מלחמת ההתשה, בראשית שנת 1969 ,
לתעלה.
יורם נפל בקרב בתעלת סואץ במלחמת
ההתשה. היה זה שבועות אחדים לפני
סיום שירותו בצה"ל, ב 22.4.69- , חודש
לאחר יום הולדתו העשרים ואחת, יום ד'
באייר, יום הזכרון לחללי צהל.

מלחמת ההתשה

במשך עשרות שנים לא זכתה מלחמת ההתשה להתייחסות ראויה, ואף כונתה "המלחמה שנשכחה". רק ב-2003 החליטה ממשלת ישראל להעניק אות מערכה בגינה

bottom of page